ข่าวกิจกรรม

        ในวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐพรหมเผ่า มอบหมายให้ นายวีระชาติ ขวดแก้ว เป็นประธานเปิด กิจกรรมการประเมินชมรมคุณธรรม ของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ​๒๕๖๓ และได้รับเกียรติ จาก ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ  พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบเกียรติบัติให้แก่ นักเรียนนักศึกษาชมรมที่ได้รับรางวัล ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพสอง เป็นลำดับต่อไป


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอง รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบระดับชาติ

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสองเข้า รับรางวัลชนะเลิศระบบติดตามดูเเลผู้เรียน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้