ข่าวกิจกรรม

ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้ คุณครูธนพร กองแก้ว และคุณครูทิวารัตน์ ไข่คำ เข้าร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อนนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ของสถานศึกษาภาคเหนือ ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ พิษณุโลก

วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอง รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบระดับชาติ

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสองเข้า รับรางวัลชนะเลิศระบบติดตามดูเเลผู้เรียน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้