ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

089-2777354
wutthinun07@gmail.com
Junthong-Wutthinun

ข่าวกิจกรรม

         วันเสาร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมด้วยนายทรงสิทธิ์ ดีต่าย ครูแผนกวิชาช่างยนต์ ได้เข้านิเทศการฝึกอาชีพของ นักศึกษาทวิภาคี แผนกช่างยนต์ ณ บริษัท HINO เชียงแสงมอเตอร์เซลส์ จำกัด และ บริษัท ธาราลำพูนอีซูซุเซลส

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/publicrelationsSICC/posts/3997315120348299


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤตโควิด


หลักสูตรระยะสั้นวิชาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนการทำเจลแอลกอฮอล์ต้าน Covid 19

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้