ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

ข่าวกิจกรรม

วันที่  22 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ พรหมเผ่า   
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ตู้ปันสุข ใจสู่ใจ ชาวแพร่ไม่ทิ้งกัน เพื่อแจกจ่ายประชาชนผู้ยากไร้ ณ ที่ว่าการอำเภอสอง ค่ะ


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอง รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบระดับชาติ

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสองเข้า รับรางวัลชนะเลิศระบบติดตามดูเเลผู้เรียน
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้