ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

ข่าวกิจกรรม

คุณครูอุกกริช รอดทุกข์ และคุณครูกฤษฎา โพธิรังสิยากร เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูฝึก ในสถานประกอบการ โครงการขยายและยกระดับ การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเพชร-พลอย โรงแรมต้นทองรีสอร์ท ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอง รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบระดับชาติ

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสองเข้า รับรางวัลชนะเลิศระบบติดตามดูเเลผู้เรียน
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้