ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

089-2777354
wutthinun07@gmail.com
Junthong-Wutthinun

ข่าวกิจกรรม

          วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยการอาชีพสอง ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"หลักในการบริหารเพื่อปฏิบัติงานสู่สถานศึกษาคุณภาพ" โดยท่านสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพสอง

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ทางhttps://www.facebook.com/publicrelationsSICC/posts/3992250317521446


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอง รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบระดับชาติ

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสองเข้า รับรางวัลชนะเลิศระบบติดตามดูเเลผู้เรียน
ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้