ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

22 ต.ค. 62 ว่าที่ ร.ต.จิรศักดิ์ จันกัน รักษาการ ผอ.วก.สอง นำคณะครูออกหน่วย พอ.สว. ณ รร.บ้านแม่แรม

22 ต.ค. 62  ว่าที่ ร.ต. จิรศักดิ์  จันกัน  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง  นำคณะครูร่วมกับอำเภอสอง และหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดแพร่ หรือ พอ.สว. ให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์  เครื่องยนเล็ก  เครื่องใช้ไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับประชาชนที่โรงเรียนบ้านแม่แรม หมู่ 12 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่


ประมวลภาพกิจกรรม

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้