ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

26 ต.ค. 62 ว่าที่ ร.ต.จิรศักดิ์ จันกัน รักษาการ ผอ.วก.สอง เปิดโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2/62

26 ต.ค. 62  ว่าที่ ร.ต. จิรศักดิ์  จันกัน  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง  เป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมผู้ปกครอง  ภาคเรียนที่ 2/2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสอง  พร้อมชี้แจงดำเนินงานของภาคเรียนที่ผ่านมา ในการนี้มีคณะครูฝ่ายปกครอง  งานทะเบียน  งานวัดผล มาให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครองด้วย


ประมวลภาพกิจกรรม
    หน้า
  • 1
  • 2

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้