ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

5 พ.ย. 62 ครูทวิรัตน์ ชัยชนะ หัวหน้างานแนะแนว พร้อมคณะ จัดโครงการ“ช่วย ซ่อม สอน”ณ รร.บ้านวังฟ่อน

5 พ.ย. 62 ว่าที่ ร.ต. จิรศักดิ์  จันกัน  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง  รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้ครูทวิรัตน์  ชัยชนะ  หัวหน้างานแนะแนว พร้อมคณะครู-นักศึกษา จัดโครงการ “ช่วย  ซ่อม  สอน ” ณ  โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง)


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้