ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

12 พ.ย. 62 ครูทวิรัตน์ ชัยชนะ หัวหน้างานแนะแนว พร้อมคณะ แนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ ณ  โรงเรียนบ้านแม่ยาง

12 พ.ย. 62 ว่าที่ ร.ต. จิรศักดิ์  จันกัน  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง  รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้ครูทวิรัตน์  ชัยชนะ  หัวหน้างานแนะแนว พร้อมคณะครู-นักศึกษา ให้ความรู้แนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ ณ  โรงเรียนบ้านแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล)


ประมวลภาพกิจกรรม

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้