ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

13-14 พ.ย. 62 ว่าที่ ร.ต. จิรศักดิ์ จันกัน รักษาการ ผอ.วก.สอง นำคณะครู-นศ. ร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯลฯ

13 พ.ย. 62 ว่าที่ ร.ต. จิรศักดิ์  จันกัน  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง  รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมคณะครู และนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน , สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา “การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่” การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ มหกรรม 108 อาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 13-14 พ.ย. 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่  ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/publicrelationsSICC/photos/?tab=album&album_id=2645931848819973&__xts__%5B0%5D=68.ARDlfYzX4JN2HzB04oQnO-rKxx84yshX-MFbFebTzc0CfJLiwz4dShSIk3CqVt8aS27zTZ08sWIdaHYLzF29D1TACxupe8ompyQ3XixXUQgx6T8vdsWeWQT3-ks0J7xDSsKr-VkQX_C7Jua9tZ4Ylr7M2D86pb_P-VNzeQ6K2nPa9uWxiEhIDvoUc1xvtEVpC-oBLwcGfQhUY2BWu2UKqex9v7jqlwEgvYYrtQNkPHy8fmKuY3sgq0HVWTKoMr2LopdA70GotDektp9bLs2_PCqd_8V4ew8nCMfQgsh4g1Rs9p_whQfUEwtmIw_Vqxi7EMnk4E9Brrt_oIfI92vpmsj6nLxMSkZnVbw03EVOkQfrT4p76StqmI_lLRe3Np_EVEXYA4FfjgKsnRCQ1_1BHvo4UwnAmpkWnpQbXrrFmEVBSnls06J15ImQDbo_xuqhUMzbJ-vEaOM4Sf__nquO&__tn__=-UC-R


ประมวลภาพกิจกรรม
    หน้า
  • 1
  • 2

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้