ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

20 พ.ย. 62 ครูทวิรัตน์ ชัยชนะ หัวหน้างานแนะแนว พร้อมคณะ แนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ ณ โรงเรียนบ้านไผ่โทน

20 พ.ย. 62 ว่าที่ ร.ต. จิรศักดิ์  จันกัน  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง  รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้ครูทวิรัตน์  ชัยชนะ  หัวหน้างานแนะแนว พร้อมคณะครู-นักศึกษา ให้ความรู้แนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ ณ  โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้