ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

25 พ.ย. 62 ครูทวิรัตน์ ชัยชนะ หัวหน้างานแนะแนว พร้อมคณะ แนะแนว ณ โรงเรียนสองพิทยาคม

25 พ.ย. 62 ว่าที่ ร.ต. จิรศักดิ์  จันกัน  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง  รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้ครูทวิรัตน์  ชัยชนะ  หัวหน้างานแนะแนว พร้อมคณะครู-นักศึกษา ให้ความรู้แนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ ณ  โรงเรียนสองพิทยาคม


ประมวลภาพกิจกรรม

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้