ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

2 ธ.ค. 62 วิทยาลัยการอาชีพสอง ยินดีต้อนรับ ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ พรหมเผ่า ในการมารับตำแหน่ง ผอ.วก.สอง

2 ธ.ค. 62 วิทยาลัยการอาชีพสอง ให้การต้อนรับ ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ  พรหมเผ่า ในการมารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง ในการนี้ ว่าที่ ร.ต. จิรศักดิ์  จันกัน รองผู้อำนวยการ  วิทยาลัยการอาชีพสอง  พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้ให้การต้อนรับท่านผู้อำนวยการ ฯ และคณะ ฯ ด้วยความยินดียิ่ง


ประมวลภาพกิจกรรม
    หน้า
  • 1
  • 2
  • 3

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้