ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

4 ธ.ค. 62 ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ พรหมเผ่า ผอ.วก.สอง พบปะ นร.-นศ. บริเวณหน้าเสาธง

4 ธ.ค. 62 ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ  พรหมเผ่า  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พบปะนักเรียน นักศึกษา บริเวณหน้าเสาธง และกล่าวชื่นชมนักเรียน นักศึกษา เรื่องมารยาทในการไหว้ และในการนี้ได้แนะนำครูผู้สอนแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาววรุณยุพา ข้ามสาม ในการมาปฏิบัติหน้าที่ในการสอนในครั้งนี้ด้วย


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้