ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

10 ม.ค. 63 ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ พรหมเผ่า ผอ.สอง พร้อมคณะครู สวัสดีปีใหม่สถานศึกษาในอำเภอสอง

10 มกราคม 2563 ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมคณะครูหัวหน้าแผนกวิชา  เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่สถานศึกษาในอำเภอสอง จ.แพร่


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้