ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

12 ม.ค. 63 ว่าที่ ร.ต.จิรศักดิ์ จันกัน รองผอ.วก.สอง ให้การต้อนรับนร.และผป.ในการรายงานโควต้า รอบ1

12 มกราคม 2563 ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองมอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.  จิรศักดิ์  จันกัน  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง  พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้การต้อนรับผู้ปกครอง  นักเรียนที่มารายงานตัวเข้าเรียนรอบโควต้า รอบที่ 1 ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจะมีการรายงานตัวโควต้า รอบที่ 2 ในวันที่  7  มีนาคม  2563 อีกครั้งหนึ่ง


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้