ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

13 ม.ค. 63 วก.สอง ถ่ายรูปหมู่ให้กับ นร-นศ ปวช.3 และ ปวส.2 ก่อนจบปีการศึกษา 2562

13 มกราคม 2563 ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จ.แพร่  และโรงเรียนเวียงเทพวิทยา  ในการนำนักเรียน มาถ่ายรูปจบการศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ร่วมกันทั้ง  5  แผนกวิชา โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่จะจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 นี้


ประมวลภาพกิจกรรม

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้