ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

31 ม.ค.63 ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ พรหมเผ่า ผอ.วก.สอง เป็นประธานในการเปิดกองลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด ฯ

31 มกราคม 2563 ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง เป็นประธานในการเปิดกองลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่ง ได้เข้าค่าพักแรม ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 63 – 1 ก.พ. 63 ณ ค่ายพักแรมลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพสอง เพื่อให้นักเรียน  ได้ฝึกทักษะ มีประสบการณ์ชีวิต และ ห่างไกลยาเสพติด ดูภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/publicrelationsSICC/photos/?tab=album&album_id=2812172445529245&__xts__%5B0%5D=68.ARC6Slg7o2CJ_UmvmtwpqAgpG1347dsquY7mnUYY6s_KxTq5L08WDODmNfoVsO0FNH0A5xFkIwma1qx6uG7GZTSQAKhia9Rebpsaux4jjZSgOa3Gk7qTCKgy8sVv1dKuLBptb91zE3t9bvMdTk9HCtcw4UaDGwHwh1GZJJrw3BfjdKhSuJiPMAQEdT60y7Os8D4DnfxHqOfdWcQ-IdMF2eX_eGwa9rsuvqjV7oN4YAw8gWbLLy-ZJpK8_DhyVWe7V8T9TUZJIkJ2JWrIey_gLdH9za_u56d2DDLbjETm-5sd1M3Iv_nvB3gjIEMv9m5T3hcIqIPMVgyzcuI_guLEw9xX1-cIOKjdnOoGTcw6pXdqoLCdQjCqEMJkZ2w1qCDXLwUyW3xFUYLqv4e2tl9I89lrUO9Zc79w7yhS-1WIyuz44N7_rJjUZgEaTFdoF_Cm_Knyne_CFpIc0iF7Rd79EFF5fOAuPEsAvdz8WKXbMso-zszIKP8Ei5NR4pnwBJ418VgQvNCIzBcx0BAs9o9ikKjerHSqzdHTd2a-mW0-sw&__tn__=-UC-Rด้ฝึกทักษะ มีประสบการณ์ชีวิต และ ห่างไกลยาเสพติด


ประมวลภาพกิจกรรม
    หน้า
  • 1
  • 2

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้