ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

30 ม.ค 63 - 3 ก.พ 63 ครูและนศ.วก.สอง เข้าร่วมการประชุมวิชาการ อวท. ระดับชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด

30 ม.ค 63 - 3 ก.พ 63 ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้นายธนัชชนม์ จิตหาญ  นำนักศึกษาตัวแทน อวท. เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562  ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เค้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


ประมวลภาพกิจกรรม

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้