ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

5-6 ก.พ. 63 ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ พรหมเผ่า ผอ.วก.สอง ให้กำลังใจ นร.-นศ. ในการสอบ CEFR

5-6 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้ นางสาวมลธิกา  ฤทธินนท์  พร้อมคณะ ฯ คุมการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ เทียบเคียงมาตราฐานสากล (CEFR) ด้วยข้อสอบชุด Cambridge English Placement Test  (CEFR) ณ ห้อง 9402 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพสอง


ประมวลภาพกิจกรรม
    หน้า
  • 1
  • 2

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้