ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

8 ก.พ. 63 ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ พรหมเผ่า ผอ.วก.สอง ให้ครูและนศ. ร่วมเดินขบวนงานไหว้พระธาตุหนองจันทร์

8 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้ คณะครูและนักศึกษาร่วมเดินขบวนงานไหว้พระธาตุหนองจันทร์ อ.สอง จ.แพร่ ในการนี้แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้นำนักศึกษาช่วยติดตั้งไฟส่องสว่างด้วย


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้