ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

21 ก.พ. 63 วก.สอง สอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (พนักงานประมวลผลคำ)

21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ สอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (พนักงานประมวลผลคำ) ให้กับผู้เข้าสมัครสอบ จำนวน 30 คน ณ ศูนย์ทอสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยการอาชีพสอง


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้