24 ก.พ. 63 ดร.ประทีป บินชัย ประธาน อศจ.แพร่ นำคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

24 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ประทีป บินชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ทำหน้าที่ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่(อศจ.แพร่)นำคณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ (วท.แพร่ วอศ.แพร่ ว.การชีพสอง ว.การอาชีพลอง ว.สารพัดช่างแพร่ และวษท.แพร่) ตรวจเยี่ยมการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562


ประมวลภาพกิจกรรม