ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

26 ก.พ.63 นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 62

26 กุมภาพันธ์ 2563 นายกิติพัฒน์  กะวัง นายอำเภอสอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี  ในการนี้มีผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ พร้อมทั้งผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


ประมวลภาพกิจกรรม

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้