ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

26 ก.พ. 63 ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ พรหมเผ่า ผอ.วก.สอง ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษา

26 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมผู้บริหาร  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีต่อ ว่าที่ ร.ต.นเรศ สุขร่องช้าง และนายทวีรัตน์ ชัยชนะ ที่ได้ย้ายราชการไปทำงานใกล้บ้าน คือ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์  และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ตามลำดับ ในการนี้ได้ร่วมเลี้ยงส่งครูธีวรา ก่อนกลับประเทศจีน


ประมวลภาพกิจกรรม
    หน้า
  • 1
  • 2
  • 3

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้