ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

6 มี.ค. 63 ว่าที่ ร.ต.จิรศักดิ์ จันกัน รองผอ.วก.สอง ร่วมแสดงความยินดีกับนร.ทวิศึกษาราชประชานุเคราะห์

6 มีนาคม 2563 ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.จิรศักดิ์   จันกัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนนีกศึกษา ทวิศึกษา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในบรรยากาศที่อบอุ่น


ประมวลภาพกิจกรรม
    หน้า
  • 1
  • 2
  • 3

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้