ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

6 มี.ค. 63 ว่าที่ร.ต.ประเสริฐ พรหมเผ่า ผอ.วก.สอง ร่วมแสดงความยินดีกับนร.ทวิศึกษา รร.เวียงเทพวิทยาคม

6 มีนาคม 2563 ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนนีกศึกษา ทวิศึกษา สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  โรงเรียนเวียงเทพวิทยา จังหวัดแพร่ ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในบรรยากาศที่อบอุ่น


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้