ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

8 มี.ค. 63 ว่าที่ ร.ต.จิรศักดิ์ จันกัน รองผอ.วก.สองให้การต้อนรับผู้ปกครองและนร.ในการรายงานตัวโควต้ฯ

8  มีนาคม 2563 ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง ว่าที่ ร.ต.จิรศักดิ์   จันกัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง ให้การต้อนรับผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา ที่มารายงานตัวโควต้า รอบ 2 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพาสอง ส่วนนักเรียนที่ไม่มารายงานตัวโควต้ารอบ 2 ที่เคยสมัครไว้ สามารถมารายงานตัวเพิ่มเติม ตามขั้นตอนการรับรายงานตัวเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ให้นักเรียนมารับใบสมัครพร้อมกรอกใบสมัครที่ห้องทะเบียน 2.นำเอกสาร (ใบสมัคร) ไปชำระเงินที่ห้องการเงิน 3.ไปวัดตัวกับครูวันทิพย์ที่ห้องศูนย์บ่มเพาะ 4.ให้นักเรียนนำใบสมัครมาส่งคืนห้องทะเบียน และสามารถมาสมัครได้เพิ่มเติมรอบทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ซึ่งรายงานตัวรอบทั่วไป
11 เม.ย. 63


ประมวลภาพกิจกรรม
    หน้า
  • 1
  • 2

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้