สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563 ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.จิรศักดิ์ จันกัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานได้เข้าตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยการอาชีพสอง ณ วิทยาลัยการอาชีพสอง โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะทำงานตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมฯ


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image No Image