ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ยินดีต้อนรับท่านรองศักดิ์ดา  สิมเสมอ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพสอง ว่าที่ ร.ต.จิรศักดิ์ จันกัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพสอง ยินดีต้อนรับท่านรองศักดิ์ดา  สิมเสมอ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง 


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image No Image

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้