ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๖๓ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๖๓ ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพสอง
ว่าที่ ร.ต.จิรศักดิ์ จันกัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง นายศักดิ์ดา  สิมเสมอ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพสอง 


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image No Image

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้