วันพุธที่ ๒๖ ส.ค. ๖๓ ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ พรหมเผ่า ประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในวันพุธ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพสอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการในระดับชั้น ปวส.๑ ทุกแผนกวิชา ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสอง 


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image