วันที่ ๘ ต.ค.๖๓ งานกิจกรรมฯนำคณะกรรมการดำเนินงาน อวท.วก.สอง เข้าร่วมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนิน

      ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้ คุณครูศุภโชค สำลีนิล หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคุณครูอดิศร วงค์ฉายา นำคณะกรรมการดำเนินงาน อวท. วิทยาลัยการอาชีพสอง เข้าร่วมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อวท. อศจ.เเพร่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image No Image