ลงนามความร่วมมือ ระหว่างบริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย กับวิทยาลัยการอาชีพสอง

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพสอง จัดกิจกรรมการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดทำแผนการฝึกอาชีพและแนะแนวการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563 ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพสอง และบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมด้วยคณะครู และตัวแทน บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย นางสาววารินทร์ สาดบางเคียน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ร่วมลงนาม ให้ความรู้และแนะแนวแก่นักศึกษาในครั้งนี้ 


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image