วัน ๑๓ ต.ค.๖๓ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง ว่าที่ร้อยตรี จิรศักดิ์ จันกัน และนายศักดิ์ดา สิมเสมอ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมต้วยคระครู บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสองเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอสอง


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image