กิจกรรม Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชม ประจำปี ๒๕๖๓

                ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพสอง นายศักดิ์ดา  สิมเสมอ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชม ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ตำบลบ้านหนุน หมู่ที่ ๓ บ้านลองบุญลือ หมู่ที่ ๙ บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ ๒ บ้านหนุนใต้ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยให้บริการฟรี ซ่อมเครื่องมือการเกษตร เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image