วันพุธ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๖๓ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ ๑๒๐ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

      เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ ๑๒๐ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ "สมเด็จย่า" ของปวงชนชาวไทย ผู้ทรงเป็นต้นแบบนักพัฒนาชนบทและจิตอาสา ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

      มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ขออัญเชิญพระราชดำรัสเรื่อง "ความถูกต้อง" มาเพื่อเป็นข้อคิดและแนวทางปฏิบัติ ให้ทุกท่านสามารถน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดประโยชน์ เกิดความสุขที่แท้จริงอย่างยั่งยืน     #พระราชดำรัส สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (จากหนังสือ ดั่งสายธาร ศรีนครินทร์แห่งแผ่นดิน) สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

       ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ  พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีจิระศักดิ์  จันกัน นายศักดิ์  สิมเสมอ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพสอง คุณครูวุฒิชัย คำมีสว่าง พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ ๑๒๐ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันพุธ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ว่าการอำเภอสอง 

 

 


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image No Image