ประจำวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

           วันเสารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล  ให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วัดหนุนเหนือ หมู่ ๑๐ ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image No Image