วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ Black TO Scool

                       วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พบปะ และให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา เนื่องในโอกาสวันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าเสาธง             ในการนี้ นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน กล่าวต้อนรับ นายกิติพงศ์ คำปาแฝง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เอกวิชาภาษาไทย      


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image No Image