ประจำวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

วันพุธ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครูฝ่ายปกครอง ครูแผนกวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ ครูเวรประจำวัน ร่วมต้อนรับนักเรียน นักศึกษาเข้าสู่วิทยาลัยการอาชีพสอง และมีการคัดกรองตรวจวัด อุณหภูมิก่อนเข้าสู่สถานศึกษา ภายใต้มาตรการป้องกันไวรัสโควิด ๑๙ ณ วิทยาลัยการอาชีพสอง 

สามารถดาวน์โหลดรูปพิ่มเติมได้ทาง https://siccsong-my.sharepoint.com/.../EmNZwI0XWYFKlO9Q3...


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image No Image