วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง ผอ. ร่วมกิจกรรมกับอำเภอสอง

           ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง นำผู้บริหารคณะครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมกับ อำเภอสอง โดยนายกิติพัฒน์  กะวัง นายอำเภอสอง ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอสองโดยท่านพระครูวรธรรมสาร เจ้าคณะอำเภอสองชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านกลางโดยกำนันลิขิต  จันทร์ยอด  คณะศรัทธาวัดกลางร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันชาติ,วันพ่อแห่งชาติ ณ วัดกลาง อำเภอสอง   จังหวัดแพร่  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image No Image