วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง ผอ. กราบไหว้ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิทยาลัย

     วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง กราบไหว้ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิทยาลัยฯลฯ เนื่องจากวันนี้เป็นวันพระใหญ่ ในการนี้ ครูเวรประจำวันจันทร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ต้อนรับนักเรียน นักศึกษา พร้อมคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าสู่สถานศึกษาภายใต้มาตรการป้องกันไวรัสโควิด ๑๙ นางสาวอาภาพร คำหว่าง ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เเจ้งกำหนดการในการรับประทานอาหารเช้า ที่โรงอาหารของวิทยาลัยการอาชีพสอง กำหนดให้นักเรียน นักศึกษา สามารถรับประทานอาหารเช้าได้ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น.

สามารถดาวน์โหลดรูปพิ่มเติมได้ทาง https://siccsong-my.sharepoint.com/.../EvQXeg0XufJHjZfEeO...


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image No Image