ประจำวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

          วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายวุฒินันท์  จันทร์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมครูเวรประจำวันต้อนรับนักเรียน  นักศึกษา พร้อมคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าสู่สถานศึกษาภายใต้มาตรการป้องกันไวรัสโควิด ๑๙  นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน หัวหน้าแผนกวิชายานยนต์ ให้ความรู้เรื่องการติดตามแก้ มส. ขส. ๐ มผ. เพื่อประโยชน์ของตัวนักเรียน นักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษา และในการนี้รณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการป้องกันไวรัสโควิด ๑๙ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย หากนักเรียน นักศึกษา มีไข้หรือไม่สบายให้รีบบอกครูที่ปรึกษา หรือบอกให้กับครูประจำวิชาได้เลย

สามารถดาวน์โหลดรูปพิ่มเติมได้ทาง https://siccsong-my.sharepoint.com/.../EiIgtBurRzJJpjU5Gx...


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image No Image