วันจันทร์ที่ ๒๒ มีค. ๖๔ กิจกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ(VQ) แผนกวิชาการตลาด

  วันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีจิรศักดิ์ จันกัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ(VQ) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้น ปวช.๓ และปวส. ๒ แผนกวิชาการตลาด ณ  วิทยาลัยการอาชีพสอง

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง https://siccsong-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pr_song_ac_th/EsnU7K-sKfZBk_ZRGgMKVjgBDa3PwmXbwUoG_oKMZurnBA?e=SsAMkk


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image No Image