26 ต.ค. 62 ว่าที่ ร.ต.จิรศักดิ์ จันกัน รักษาการ ผอ.วก.สอง และคณะ แสดงความยินดีกับบุคคลากรทางการศึกษา

26 ต.ค. 62  ว่าที่ ร.ต. จิรศักดิ์  จันกัน  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง  พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับครูปรเมศร์  บุญเสริฐ ในการไปรับตำแหน่งครูผู้ช่วย  ครูการศึกษาพิเศษ จ.เลย  และร่วมแสดงความยินดีกับครูสุภารัตน์  อุดคำเที่ยง  ในการไปรับตำแหน่งข้าราชการ เจ้าพนักงานบัญชี กรมพัฒนาชุมชน จ.อุตรดิตถ์ และได้มอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูและบุคลกรทางการศึกษาที่เข้ามาทำงานร่วมกันในภาคเรียน 2/2562


ประมวลภาพกิจกรรม
    หน้า
  • 1
  • 2