ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานการเงิน)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานการเงิน)

ไฟล์ข่่าวประกาศ

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้