ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

วันที่ 1 กรกรฎาคม 2563 จุดคัดกรองหน้าวิทยาลัยการอาชีพสอง

วันที่ 1 กรกรฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพสอง 
ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มีความตระหนักในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและการเฝ้าระวังในปัจจุบัน จึงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โดยมีการคัดกรองวัดอุณหภูมิ และรณรงค์ให้นักเรียนนักศึกษา สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าวิทยาลัยฯลฯ ทุกคน เเละมีการทำกิจกรรมเคารพธงชาติบริเวณหน้าแผนกวิชาฯลฯ เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ลดการแออัดของนักเรียนนักศึกษา 

ไฟล์ข่่าวประกาศ

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้