ปฏิทินการดำเนินการแก้ผลการเรียน 0, ม.ส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

           ปฏิทินการดำเนินการแก้ผลการเรียน 0, ม.ส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

1. นักเรียน นักศึกษา ยื่นคำร้องขอลงทะเบียน ขอแก้ ผลการเรียน 0, ม.ส. วันที่ 16 - 27 พฤศจิกายน 2563

2. นักเรียน นักศึกษา ดำเนินการแก้ผลการเรียน 0, ม.ส.  วันที่ 16 - 27 พฤศจิกายน 2563

3. ประกาศผลการแก้ผลการเรียน 0, ม.ส.   วันที่ 1 ธันวาคม 2563

ไฟล์ข่่าวประกาศ