ข่าวประกาศงดการเข้าเเถวทำกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นเวลา 1 สัปดาห์

วิทยาลัยการอาชีพสอง ของดการเข้าเเถวทำกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เนื่องจากลดความแออัดจากจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่รวมตัวกัน ตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า 19

ไฟล์ข่่าวประกาศ