เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพสอง ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๓

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพสอง ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดี ที่ ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพสอง

ไฟล์ข่่าวประกาศ