ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

โครงการอาชีวะอาสาช่วง เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563

วิทยาลัยการอาชีพสอง ร่วมกับ อำเภอสอง และ สภ.สอง ให้บริการตรวจสภาพรถเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัย ให้ความช่วยเหลือผู้เดินทางกรณีฉุกเฉิน) บริการน้ำดื่ม กาแฟสำหรับผู้เดินทาง  ซึ่งเป็นการให้บริการฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยจะให้บริการระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 00.30 น. ณ  บริเวรสามแยก ด่านนางฟ้า อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้