ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

ประกาศขอเลื่อนกำหนดการรายงานตัว นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

            ตามมติคณะรัฐมนตรีเนื่องจากมีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID 19 ทางวิทยาลัยการอาชีสอง จึงขอเลื่อนกำหนดการรายงานตัว นักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด 

           ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข่าวสาร  www.song.ac.th และสอบถามรายละเอียดได้ที่ 054-591038 หรือ 083-3254-715  (วันและเวลาทำการ)

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้