ตู้ปันสุข ใจสู่ใจ ชาวแพร่ไม่ทิ้งกัน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่  22 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ตู้ปันสุข ใจสู่ใจ ชาวแพร่ไม่ทิ้งกัน เพื่อแจกจ่ายประชาชนผู้ยากไร้ ณ ที่ว่าการอำเภอสอง ค่ะ

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์