ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานได้เข้าตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแ

ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563 ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.จิรศักดิ์ จันกัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานได้เข้าตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยการอาชีพสอง ณ วิทยาลัยการอาชีพสอง โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะทำงานตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมฯ

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้